top of page
Doctor%20Analyzing%20X-Rays_edited.jpg

NeuroPerspectiva s.r.o.

doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD. MPH.

Neurochirurg

Ponúkané konzultácie:

Ochorenia mozgu.jpg

Ochorenia mozgu

 • Gliómy mozgu

 • Meningeómy mozgu

 • Iné nádory mozgu 

 • Iné ochorenia mozgu

Ochorenia chrbtice.jpg

Ochorenia chrbtice

 • Hernie medzistavcových platničiek

 • Iné degeneratívne ochorenia chrbtice 

 • Nádory chrbtice a miechy

 • Iné postihnutia chrbtice

Nadory hypofyzy_edited.jpg

Ochorenia hypofýzy

 • Adenómy hypofýzy

 • Kraniofaryngeómy

 • Iné ochorenia hypofýzy

Cerebrovaskularne ochorenia.jpg

Ochorenia ciev mozgu

 • Aneuryzmy

 • Kavernózne malformácie

 • Iné cievne malformácie mozgu

 • Iné ochorenia ciev mozgu

Anchor 2

doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD. MPH.

Pôsobí ako docent na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB. Dlhodobo sa venuje liečbe neurochirurgických ochorení napr. operáciám mozgových nádorov vrátane operácií pri vedomí (awake surgery), nádorov hypofýzy, aneuryziem mozgových tepien, operáciám medzistavcových platničiek a ďalším.
 

Viaceré zo svojich vlastných výsledkov publikoval v najprestížnejších svetových neurochirurgických časopisoch a prednášal na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach. Ako vedúci vedeckovýskumného tímu roka je držiteľom najvýznamnejšieho štátneho vedeckého ocenenia Cena za vedu a techniku 2017 
 

viac tu.

foto BND2019.tif
Anchor 3

Konzultácie po telefonickom objednaní: 
+421 907 226 769

Anchor 1
bottom of page